انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران

اطلاعات کتابخانه علوم انسانی دانشگاه کاشان در پورتال پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران به روز رسانی شد.

افتتاح کتابخانه تخصصی کاشان شناسی دکتر ابراهیم عرفانی

کتابخانه تخصصی کاشان شناسی با حضور واقف پروفسور شروین عرفانی طی مراسمی در دانشگاه کاشان افتتاح شد. رئیس دانشگاه کاشان در این برنامه ،ارتباط دانشگاه با جامعه را از سیاست های اصلی...