کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : SAGE
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Social sciences- Statistical methods
Sociology
SPSS for windows
Social interaction
Social groups- Research- Methodology
Interpersonal relations in adolescence
Medical care- Evaluation
Criminals
Developmental psychology- Encyclopedias
Discourse analysis
Professions
Language and Languages
Self- disclosure
Social sciences- Research- Methodology
Language acquisition
Qualitative research
Second language acquisition
Conduct disorders in children
 
پدیدآور:
Flick, Uwe
Ahrne, Goran
Shore, Cecilia M.
Eisenstadt, Shmuel Noah
Spicer, John
Macdonald, Keith M.
Tartter, Vivien C.
Fink, Arlene
Boslaugh, Sarah
Elliott, Jane
Kazdin, Alan E.
Agnihotri, Rama Kant
 
ناشر:
SAGE
SAGe
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب لاتین
 
 
Working with offenders: Tssues, contexts and outcomes
London SAGE   ، 1996
شماره راهنما: ‭364‬,‭.63‬,‭W626‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Neofunctionalism
London SAGE   ، 1985
شماره راهنما: ‭301‬,‭N438‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Discourse as structure and process
London SAGE   ، 1997
شماره راهنما: ‭401‬,‭.41‬,‭D611‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Conduct disorders in childhood and adolescence
Kazdin, Alan E. ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 1995
شماره راهنما: ‭618‬,‭.9289‬,‭K23C‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Social organizations: Interaction inside outside and between organizations
Ahrne, Goran ؛  London SAGE   ، 1994
شماره راهنما: ‭302‬,‭.35‬,‭A287S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Self- disclosure
London SAGE   ، 1993
شماره راهنما: ‭158‬,‭.2‬,‭S465‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Language And Its Normal Processing
Tartter, Vivien C. ؛  London SAGe   ، 1998
شماره راهنما: ‭400‬,‭T195L‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Social Psychological perspectives on second language learning
Agnihotri, Rama Kant ؛  New Delhi SAGE   ، 1998
شماره راهنما: ‭418‬,‭.007‬,‭A273S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Using narrative in social research: Qualitative and quantitative approaches
Elliott, Jane ؛  London SAGE   ، 2005
شماره راهنما: ‭300‬,‭.72‬,‭E46U‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Sociology Of the Professions
Macdonald, Keith M. ؛  London SAGE   ، 1995
شماره راهنما: ‭305‬,‭.553‬,‭M135S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Evaluation fundamentals: Insights into the outcomes, effectiveness and quality of health programs
Fink, Arlene ؛  London SAGE   ، 2005
شماره راهنما: ‭362‬,‭.1068‬,‭F499E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Intermediate guide to SPSS programming: Using syntax for data management
Boslaugh, Sarah ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 2005
شماره راهنما: ‭300‬,‭.2855‬,‭B743I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Making sense of multivariate data analysis
Spicer, John ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 2005
شماره راهنما: ‭300‬,‭.727‬,‭S854M‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Individual differences in language development
Shore, Cecilia M. ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 1995
شماره راهنما: ‭401‬,‭.9‬,‭S559I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of sociology
Newbury Park SAGE   ، 1988
شماره راهنما: ‭301‬,‭H877‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Personal relation ships during adolescence
London SAGE   ، 1994
شماره راهنما: ‭337‬,‭.5204‬,‭P467‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to qualitative research
Flick, Uwe ؛  London SAGE   ، 2006
شماره راهنما: ‭300‬,‭.723‬,‭F621I‬,‭Ed.3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia of human development
Thousand Oaks SAGE   ، 2006
شماره راهنما: ‭155‬,‭.03‬,‭E56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of group research and practice
London SAGE   ، 2005
شماره راهنما: ‭302‬,‭.34‬,‭H236‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Perspectives on sociological theory
Eisenstadt, Shmuel Noah ؛  London SAGE   ، 1985
شماره راهنما: ‭301‬,‭E36P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6