کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
داه‍ی‍م‌، ب‍ه‍رام‌
ده‌ ب‍زرگ‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍راه‍ن‍ی‌، رض‍ا
اغ‍ت‍ق‍اری‌، م‍ه‍وش‌
 
ناشر:
ک‍اروان‌
راس‍ت‍ی‌ ن‍و
زوار
چ‍ش‍م‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رستم و اسفندیار
داهیم ، بهرام ؛  تهران راستی نو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭د۳۳۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عکس خانم بزرگ
اغتقاری ، مهوش ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۶۲۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آزاده خانم و نویسنده اش ، یا، آشویتس خصوصی دکتر شریفی
براهنی ، رضا ؛  تهران کاروان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ب۴۱۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات معاصر ایران با گزیده ای از شعر و داستان معاصر
ده بزرگی ، غلامحسین ؛  تهران زوار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۰۶۲‬,‭د۸۳۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک