کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رس‍ت‍م‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
رس‍ت‍م‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمائی ( پسرانه )منطقه نکاء در سال تحصیلی ۷۳-۷۴
رستم پور، علیرضا ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۲۵، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک