کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رس‍ت‍گ‍ار آران‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
رس‍ت‍گ‍ار آران‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمائی تحصیلی در سال تحصیلی ۱۳۷۳-۷۴ در منطقه آران و بیدگل
رستگار آرانی ، علیرضا ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۲۴، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک