کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رش‍ی‍دی‌ زرن‍دی‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
رش‍ی‍دی‌ زرن‍دی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی وضعیت تحصیلی دانش آموزان شاهد و عادی دوره ابتدایی در مدارس شاهد شهرستان زرند در سال تحصیلی ۱۳۷۳-۱۳۷۴
رشیدی زرندی ، مهدی ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۲۲، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک