کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رم‍ض‍ان‌ زاده‌، ش‍ه‍رزاد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
رم‍ض‍ان‌ زاده‌، ش‍ه‍رزاد
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای عملکرد دانش آموزان مقطع اول ابتدایی در آزمون بندر گشتالت و آزمون گردیناف شهرستان شیروان در سال تحصیلی ۷۵-۷۶
رمضان زاده ، شهرزاد ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۸۲، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک