کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ش‍ه‍ودی‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
م‍ش‍ه‍ودی‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر رشته های نظری نظام جدید متوسطه سالهای تحصیلی ۷۱ و ۷۲ با نظام قدیم متوسطه سالهای تحصیلی ۶۹ و ۷۱ در دروس تخصصی منطقه آران و بیدگل
مشهودی بیدگلی ، علیرضا ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۵، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک