کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ن‍ق‍ض‌
 
پدیدآور:
ص‍ع‍ب‌، ع‍اص‍م‌ ش‍ک‍ی‍ب‌
دوی‍دار، طل‍ع‍ت‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بطلان الحکم الجزایی نظریا وعملیا :دراسه مقارنه
صعب ، عاصم شکیب ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲۰۳۵‬,‭‌ص۶۳۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<النظریه = نظریه >العامه للتنفیذ القضائی :دراسه مقارنه
دویدار، طلعت ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭د۸۲۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک