کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ن‍ق‍ض‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ن‍ق‍ض‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ن‍ق‍ض‌
 
پدیدآور:
ش‍لالا، ن‍زی‍ه‌ ن‍ع‍ی‍م‌
ج‍غ‍ب‍ی‍ر، اب‍راه‍ی‍م‌ رض‍وان‌
ع‍ب‍دال‍م‍طل‍ب‌، ای‍ه‍اب‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
ص‍ع‍ب‌، ع‍اص‍م‌ ش‍ک‍ی‍ب‌
 
ناشر:
اص‍دارات‌ ال‍ق‍ان‍ون‍ی‍ه‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
علل و نقص آراء حقوقی در دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۳۵‬,‭۰۲۶۴۳،‌ب۲۱۳‌ع‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آراء حقوقی در دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۳۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بطلان الحکم الجزایی نظریا وعملیا :دراسه مقارنه
صعب ، عاصم شکیب ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲۰۳۵‬,‭‌ص۶۳۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الموسوعه = موسوعه >الجنائیه الحدیثه فی البطلان
عبدالمطلب ، ایهاب ؛  اصدارات القانونیه   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۳۵‬,‭‌ع۳۸۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دعاوی الاعتراض علی التنفیذ
شلالا، نزیه نعیم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۲۷۰۷۷،/۱۷۴۹‬,‭‌ش۶۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بطلان حکم المحکم
جغبیر، ابراهیم رضوان ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۳۰ه = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۳۵‬,‭‌ج۴۸۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک