کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : آس‍وئ‍لا، م‍اری‍ان‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
آس‍وئ‍لا، م‍اری‍ان‍و
آزوئ‍لا، م‍اری‍ان‍و
 
ناشر:
ات‍رک‌
چ‍ک‍ام‍ه‌
ن‍ش‍ر ن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مگسها
آزوئلا، ماریانو ؛  تهران نشر نو   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶‬,‭آ۴۹۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فلکزده ها
آسوئلا، ماریانو ؛  تهران چکامه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶۲‬,‭آ۵۴۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیه روزان
آسوئلا، ماریانو ؛  مشهد اترک   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶۲‬,‭آ۵۴۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک