کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : آش‍ت‍ورا، آ
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -ق‍رون‌ وس‍طی‌
 
پدیدآور:
آش‍ت‍ورا، آ
 
ناشر:
دار ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<التاریخ = تاریخ >الاقتصادی و الاجتماعی ، للشرق الاوسط فی العصور الوسطی
آشتورا، آ ؛  دمشق دار قتیبه   ، ۱۹۸۵م
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۹۵۶‬,‭آ۵۵۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک