کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ار -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه ها و اصطلاحات آماری :فارسی -انگلیسی ، انگلیسی -فارسی
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۱۰‬,‭۰۳‬,‭و۱۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک