کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍ج‍دی‍ان‌، ام‍رال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ف‍ولادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اب‍ج‍دی‍ان‌، ام‍رال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات انگلیس
ابجدیان ، امرالله ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۱-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۲۰‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۱۲۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
حکمت اهل بیت ( ع )در مثنوی مولانا
فولادی ، علیرضا ؛  شیراز: دانشگاه شیراز، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۳۷۱، ۸۱ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک