کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍راه‍ی‍م‌، م‍روان‌ ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ل‍ولان‌ ج‍س‍م‍ی‌ -ورزش‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ل‍ولان‌ ج‍س‍م‍ی‌ -ورزش‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‌، م‍روان‌ ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
ال‍وراق‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<التصنیف =تصنیف >الطبی و القانون الدولی بالکره الطائره للمعاقین حرکیا...جلوس
ابراهیم ، مروان عبدالمجید ؛  اردن دارالثقافه   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۰۱۹۶‬,‭‌ف‍لا۱۳۳‌ت‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<التصنیف =تصنیف >الطبی و القانون الدولی لکره السله علی الکراسی المتحرکه للمقعدین
ابراهیم ، مروان عبدالمجید ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۰۱۹۶‬,‭‌ف‍لا۱۳۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسس البحث العلمی لاعداد الرسائل الجامعیه
ابراهیم ، مروان عبدالمجید ؛  عمان الوراق   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌ف‍لا۱۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک