کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍ن‌ خ‍ل‍ک‍ان‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ خ‍ل‍ک‍ان‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
منظر الانسان ، ترجمه وفیات الاعیان و ابناء ابناء الزمان ابن خلکان
ابن خلکان ، احمد بن محمد ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۲‬,‭‌ف‍لا۱۶۲و‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک