کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍وع‍ی‍د، ال‍ی‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وک‍لای‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
ح‍ق‍وق‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
 
پدیدآور:
اب‍وع‍ی‍د، ال‍ی‍اس‌
 
ناشر:
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ زی‍ن‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الدفوع = دفوع >الاجرائیه فی اصول المحاکمات المدنیه و الجزائیه
ابوعید، الیاس ؛  ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ف‍لا۱۹۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه الاثبات فی اصول المحاکمات المدنیه و الجزائیه
ابوعید، الیاس ؛  مکتبه زین الحقوقیه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ف‍لا۱۹۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<المعتمد = معتمد :>موسوعه عملیه لرجل القانون الممارس
ابوعید، الیاس ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭‌ف‍لا۱۹۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<المحامی = محامی :>حقوقه ، اتعابه و واجباته ، حصانته و ضماناته ( وفق قانون تنظیم المحاماه رقم ۷۰/۸ و تعدیلاته بالقانون رقم ۹۱/۴۲)
ابوعید، الیاس ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۲۳،/۵۶۹۲‬,‭‌ف‍لا۱۹۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک