کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -ای‍ران‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -ای‍ران‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ورت‍گ‍ر، ک‍وک‍ب‌ ( ص‍ف‍اری‌)
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
افسانه ها و داستانهای ایرانی در ادبیات انگلیسی ( در سده های هجدهم و نوزدهم میلادی تا سال ۱۸۵۹ :) پژوهشی در ادبیات تطبیقی
صورتگر، کوکب ( صفاری ) ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌ص۹۱۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک