کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ارس‍لان‌، ش‍ک‍ی‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -اروپ‍ا -ت‍اری‍خ‌
ان‍دل‍س‌ -ت‍اری‍خ‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
ارس‍لان‌، ش‍ک‍ی‍ب‌
 
ناشر:
ن‍وی‍د
م‍ن‍ش‍ورات‌ دارم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فتوحات اسلامی در اروپا
ارسلان ، شکیب ؛  قم ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۳۹۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رمز عقب ماندگی ما!
ارسلان ، شکیب ؛  تهران نوید   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۳۹۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الحلل = حلل >السندسیه فی الاخبار و الاثار الاندلسیه
ارسلان ، شکیب ؛  بیروت منشورات دارمکتبه الحیاه   ،
شماره راهنما: ‭۹۴۶‬,‭۰۲‬,‭‌ف‍لا۳۹۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک