کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اس‍ت‍ی‍گ‍ر، رال‍ف‌ س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ی‍گ‍ر، رال‍ف‌ س‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍اء ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راههای تشویش به مطالعه
استیگر، رالف سی ؛  تهران دبیرخانه هیات امناء کتابخانه های عمومی کشور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭‌ف‍لا۴۹۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های مطالعه
استیگر، رالف سی ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک