کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍لام‌ در رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ در رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دین و رسانه
همایش بین المللی دین و رسانه (۱۳۸۴:تهران ) ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۴۵‬,‭‌ه۶۴۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک