کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اص‍دارات‌ ال‍ق‍ان‍ون‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ن‍ق‍ض‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍دال‍م‍طل‍ب‌، ای‍ه‍اب‌
 
ناشر:
اص‍دارات‌ ال‍ق‍ان‍ون‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الموسوعه = موسوعه >الجنائیه الحدیثه فی البطلان
عبدالمطلب ، ایهاب ؛  اصدارات القانونیه   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۳۵‬,‭‌ع۳۸۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک