کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ال‍ت‍ک‍وی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ان‍ی‌، پ‍ی‍ام‍ب‍ر ای‍ران‍ی‌، ۲۱۶ - ۲۷۶ ؟ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
خ‍وری‌، راغ‍ده‌
ن‍غ‍ری‍ن‌، ج‍ی‍ووای‍د
 
ناشر:
دار ال‍ت‍ک‍وی‍ن‌
ال‍ت‍ک‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هیا بنا نتعری
خوری ، راغده ؛  بیروت التکوین   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌خ۸۵۱‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الزندقه = زندقه :>مانی و المانویه
نغرین ، جیوواید ؛  دمشق دار التکوین   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۲۹۹‬,‭۹۳۲‬,‭‌ن۵۵۴ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک