کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ام‍ی‍ری‌، داری‍وش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ام‍ی‍دی‌، داری‍وش‌
ام‍ی‍ری‌، داری‍وش‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ن‍ش‍ر ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل پرسش و پاسخ و آزمونهای طبقه بندی شده ( موضوعی -موادی -کاربردی )قانون مدنی بر اساس نحوه طراحی پرسش و پاسخ آزمونهای وکالت ، قضاوت ، کارشناسی ارشد، سردفتری
امیری ، داریوش ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱ -۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۸۳۵‌م‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل پرسش و پاسخهای ( استاندارد )متن قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ با اصلاحیه بعدی ...
امیدی ، داریوش ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۸۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل پرسش و پاسخ و آزمونهای طبقه بندی شده ( موضوعی -موادی -کاربردی )قانون دادرسی مدنی ...
امیری ، داریوش ؛  تهران نشر بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۸۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل پرسش و پاسخ و آزمونهای طبقه بندی شده ( موضوعی -موادی -کاربردی )قانون مجازات اسلامی ( جزای اختصاصی :تعزیرات )براساس نحوه طراحی پرسش و پاسخ آزمونهای وکالت ، قضاوت ، کارشناسی ارشد و سردفتری به انضمام حاوی ۵۰۰ پرسش و پاسخ قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات ...
امیری ، داریوش ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۸۳۵‌م‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک