کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍س‍ان‌ ب‍رت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -م‍ش‍اوره‌
 
پدیدآور:
د ب‍ورد، راب‍رت‌
 
ناشر:
ان‍س‍ان‌ ب‍رت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های مشاوره ای در محیط های سازمانی و شغلی ( ویژه ی مدیران )
د بورد، رابرت ؛  تهران انسان برتر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۸۵‬,‭د۳۵۹‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک