کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ان‍ص‍اف‍داران‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وک‍ال‍ت‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ان‍ص‍اف‍داران‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری بانضمام قوانین و مقررات وکالت :تاریخچه وکالت و تاسیس کانون وکلا...
انصافداران ، محمدرضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۶-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۹‬,‭‌ف‍لا۸۸۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با حقوق خانواده
انصافداران ، محمدرضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۱۵‬,‭‌ف‍لا۸۸۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک