کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اوس‍ت‍ر، پ‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
اوس‍ت‍ر، پ‍ل‌
 
ناشر:
اف‍ق‌
س‍خ‍ن‍وران‌
م‍رواری‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ناپیدا
اوستر، پل ؛  تهران افق   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌ن‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب اوهام
اوستر، پل ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۴۸۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دفترچه قرمز :داستان های واقعی
اوستر، پل ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۹۳۱د‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سه گانه ی نیویورک
اوستر، پل ؛  تهران افق   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌س‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک