کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اک‍ب‍ری‌، ک‍م‍ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌( ف‍ق‍ه‌)
 
پدیدآور:
اک‍ب‍ری‌، ک‍م‍ال‌
 
ناشر:
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
م‍ع‍ارف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مشروعیت و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
اکبری ، کمال ؛  قم معارف   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۲۳‬,‭۰۴۲۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۶۸۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیر تطور فقه سیاسی شیعه
اکبری ، کمال ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۹‬,‭‌ف‍لا۶۸۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک