کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -آم‍ار -س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -آم‍ار -س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار منتخب ۱۳۵۵
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭آ۷۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مختصر سالنامه آماری کشور۱۳۴۵
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭‌م۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایران در آیینه ی آمار ۱۳۸۲ شماره ی ۲۳
تهران مرکز آمار ایران ، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭‌م۴۷۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک