کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍ال‍ی‌، س‍م‍ی‍ر ف‍رن‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ -س‍وری‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍ال‍ی‌، س‍م‍ی‍ر ف‍رن‍ان‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الحصانه =حصانه >الدبلوماسیه
بالی ، سمیر فرنان ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۵۶۹۱‬,‭‌ب۲۶۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قضایا القرصنه التجاریه و الصناعیه و الفکریه
بالی ، سمیر فرنان ؛  بیروت منشورات الحلبی   ، ۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭‌ب۲۶۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک