کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍رزگ‍ر ق‍ه‍ف‍رخ‍ی‌، غ‍ض‍ن‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ب‍رزگ‍ر ق‍ه‍ف‍رخ‍ی‌، غ‍ض‍ن‍ف‍ر
 
ناشر:
ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هفتاد و دو آیینه :رباعی های عاشورایی
برزگر قهفرخی ، غضنفر ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ب۴۴۴‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک