کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍دری‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ح‍ق‍وق‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
م‍ن‍ع‌ گ‍س‍ت‍رش‌ س‍لاح‍ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
ن‍وی‍ن‌، پ‍روی‍ز
دی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
س‍الارم‍ه‍ر، س‍ی‍ام‍ک‌
 
ناشر:
ت‍دری‍س‌
ت‍دری‍س‌ م‍ی‍زان‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌ ت‍دری‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری
دیانی ، عبدالرسول ؛  تهران تدریس میزان   ، ۱۳۸۵-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۶۴‬,‭د۸۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و نقش آن در ارتقاء و حمایت از حقوق بشر همراه با ضمائم انگلیسی و فارسی منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری قطعنامه ۴۸/۱۴۱ مجمع عمومی
سالارمهر، سیامک ؛  تهران تدریس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۴۸۱‬,‭‌س۱۹۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انرژی اتمی و موازین حقوقی
نوین ، پرویز ؛  تهران تدریس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۷۴۷‬,‭‌ن۸۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول حقوق عمومی :حقوق اداری و دادرسی اداری تطبیقی ایران -فرانسه -انگلستان
نوین ، پرویز ؛  تهران جنگل ، جاودانه تدریس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۲‬,‭‌ن۸۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک