کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ت‍دی‍ن‌، ب‍ه‍رام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍غ‍ذی‍ه‌
 
پدیدآور:
ت‍دی‍ن‌، ب‍ه‍رام‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول نوین تغذیه
تدین ، بهرام ؛  تهران دانشگاه فرح پهلوی   ، ۲۵۳۵
شماره راهنما: ‭۶۴۱‬,‭۱‬,‭‌ت۴۱۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک