کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍روری‍س‍م‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍روری‍س‍م‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ت‍روری‍س‍م‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ت‍روری‍س‍م‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌، اح‍م‍د
ع‍ری‍م‍ی‌، م‍ش‍ه‍ورب‍خ‍ی‍ت‌
ش‍ه‍اب‌، ه‍ی‍ث‍م‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
س‍وی‍دان‌، اح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
ش‍ه‍ر دان‍ش‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الارهاب = ارهاب >الدولی فی ظل المتغیرات الدولیه
سویدان ، احمدحسین ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲‬,‭‌س۸۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الشرعیه = شرعیه >الدولیه لمکافحه الارهاب
عریمی ، مشهوربخیت ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۰ه = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲‬,‭‌ع۵۵۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جریمه الارهاب وسبل مکافحتها فی التشریعات الجزائیه المقارنه
شهاب ، هیثم ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۱ه = ۲۰۱۰ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲‬,‭‌ش۷۴۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تروریسم :حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
عبداللهی ، محسن ؛  تهران شهر دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲‬,‭‌ع۳۷۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رویکردی حقوقی به تروریسم
محمدی ، احمد ؛  تهران فرهنگ شناسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۶۲‬,‭‌م۳۵۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحدید حملات سایبری در چارچوب قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه
جعفری ، افشین ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۳۲‬,‭‌ج۴۶۲‌ت‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک