کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ت‍ولای‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ولای‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۳-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر، ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت
تولایی ، روح الله ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۵۰۹۸۱،آدرس ناشر :تهران ، خ . حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیر کبیر، انتشارات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌ت۹‌ف۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک