کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍اوی‍د، ه‍وش‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -ق‍رن‌۱۴
م‍دی‍ح‍ه‌ و م‍دی‍ح‍ه‌ س‍رای‍ی‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
ج‍اوی‍د، ه‍وش‍ن‍گ‌
 
ناشر:
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مناقب خوانی ( موسیقی قدسی ، مذهبی و آیینی ایران )
جاوید، هوشنگ ؛  تهران شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۷۵۷‬,‭‌ج۲۲۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی -رسانه
جاوید، هوشنگ ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۷۸۹‬,‭۰۹‬,‭‌ج۲۲۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک