کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍ب‍ارل‍وی‌ ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، ب‍ه‍رام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رادی‍و -ای‍ران‌ -پ‍خ‍ش‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ب‍ارل‍وی‌ ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، ب‍ه‍رام‌
 
ناشر:
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رهبران محلی روستایی و رادیو
جبارلوی شبستری ، بهرام ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۴۰۹۵۵‬,‭‌ج۲۶۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک