کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍ب‍ر، ع‍زی‍ز ک‍اظم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ب‍ر، ع‍زی‍ز ک‍اظم‌
 
ناشر:
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الضرر=ضرر >المرتد و تعویضه فی المسولیه التقصیریه
جبر، عزیز کاظم ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭‌ج۲۸۱‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک