کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
ن‍ج‍ف‍ی‌ اب‍رن‍دآب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ال‍س‍ت‍ی‌، س‍ان‍از
رم‍ض‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍ی‍زان‌
س‍رای‌ ع‍دال‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جرم شناسی و تحقیقات جنایی ( انگلیسی -فارسی )
رمضانی ، محمود ؛  تهران سرای عدالت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۰۳‬,‭ر۷۱۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه جرم شناسی انگلیسی -فرانسه -فارسی
نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۹۰-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۰۳‬,‭‌ن۳۲۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوق کیفری و جرم شناسی
الستی ، ساناز ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۰۳‬,‭‌ف‍لا۷۲۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک