کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍زی‍ره‌ خ‍ض‍راء
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍زی‍ره‌ خ‍ض‍راء
 
پدیدآور:
ن‍ج‍ار، ن‍اج‍ی‌
 
ناشر:
م‍دی‍ن‌
ن‍ص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جزیره خضراء افسانه یا واقعیت
قم مدین   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۱۶۳۶۳‬,‭‌ج۴۱۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جزیره خضراء و تحقیقی پیرامون مثلث برمودا
نجار، ناجی ؛  تهران نصر   ، ۱۴۱۰ق =[۱۳۶۸]
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۱۶۳۶۳‬,‭‌ن۲۹۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک