کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۶۱۷ - ۶۲۸ ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۶۱۷ - ۶۲۸ ق‌
 
پدیدآور:
ن‍س‍وی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیرت جلال الدین منکبرنی :ترجمه فارسی از اصل عربی از مترجم مجهول در قرن هفتم هجری
نسوی ، محمدبن احمد ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۵۵۷‬,‭‌ن۴۳۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک