کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍لال‍ی‌، داری‍وش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
ج‍لال‍ی‌، داری‍وش‌
ج‍لال‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، داری‍وش‌
 
ناشر:
آس‍م‍ان‌ ن‍گ‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دهبان فشنگ
جلالی فراهانی ، داریوش ؛  قم انتشارات گلستان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ج۵۳۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت شناختی رفتاری استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
جلالی ، داریوش ؛  اصفهان آسمان نگار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌ج۵۲۴‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک