کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍م‍ال‌، م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
 
پدیدآور:
ج‍م‍ال‌، م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول التامین ( عقد الضمان :)دراسه مقارنه للتشریع و الفقه و القضاء فی ضوء الاسس الفنیه للتامین
جمال ، مصطفی محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۱۹۹۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ج۵۹۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<السعی = سعی >الی التعاقد فی القانون المقارن
جمال ، مصطفی محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ج۵۹۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک