کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍ه‍اد، ه‍لال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ج‍ه‍اد، ه‍لال‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز دراس‍ات‌ ال‍وح‍ده‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جمالیات الشعر العربی :دراسه فی فلسفه الجمال فی الوعی الشعری الجاهلی
جهاد، هلال ؛  بیروت مرکز دراسات الوحده العربیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌ج۸۹۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک