کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍اج‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زخ‍م‌ م‍ع‍ده‌ -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
اق‍ب‍ال‌
م‍رک‍ز ک‍ت‍اب‌ گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پزشک اطفال
حاجبی ، محمد حسین ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲‬,‭‌ح۱۳۵‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چه کنیم که دچار زخم معده و اثنی عشر نشویم
حاجبی ، محمد حسین ؛  تهران مرکز کتاب گلگشت   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۳۴۳۰۶۱‬,‭‌ح۱۳۵‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک