کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍داد، ج‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رارداده‍ا -طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
 
پدیدآور:
ح‍داد، ج‍واد
 
ناشر:
دادگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قراردادهای همسان پیمانکاری ، مشاوره ، سرمایه گذاری ( ملی -فراملی -بین المللی )
حداد، جواد ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲۲‬,‭‌ح۳۶۶‌ق‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک