کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍س‍ن‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -س‍رب‍داران‌، ۷۳۶- ۷۸۸ ق‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‌ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ح‍س‍ن‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ت‍لاش‌
ق‍ق‍ن‍وس‌ [م‍رک‍ز پ‍خ‍ش‌]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر صنایع دستی ایران
حسن بیگی ، محمدرضا ؛  [تهران ] ققنوس [مرکز پخش ]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۶۴۲۵۰۹۵۵‬,‭‌ح۵۱۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سربداران
حسن بیگی ، محمدرضا ؛  تبریز تلاش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۶۵‬,‭‌ح۵۱۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک