کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍س‍ن‌ زاده‌، ع‍ل‍م‌ ن‍از
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ع‍ل‍م‌ ن‍از
 
ناشر:
ال‍ب‍رز
ع‍ل‍م‌ ن‍از ح‍س‍ن‌ زاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عروس سفارشی
حسن زاده ، علم ناز ؛  ارومیه علم ناز حسن زاده   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ح۵۲۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
با من بمان
حسن زاده ، علم ناز ؛  تهران البرز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ح۵۲۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک