کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ن‍ج‍ی‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍س‍ب‍ی‍ب‌( ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -)ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ل‍ب‍ن‍ان‌
ن‍ی‍ت‌ م‍ج‍رم‍ان‍ه‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ل‍ب‍ن‍ان‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ن‍ج‍ی‍ب‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ رض‍وی‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
دار ال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جرائم الاعتداء علی الاصول فی قانون العقوبات اللبنانی
حسنی ، محمود نجیب ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۵۴۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات اللبنانی
حسنی ، محمود نجیب ؛  بیروت دار النهضه العربیه   ، ۱۴۰۴ه
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۵۴۱‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رابطه سببیت در حقوق کیفری
حسنی ، محمود نجیب ؛  مشهد دانشگاه علوم اسلامی رضوی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۴‬,‭‌ح۵۴۱‌ع‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه عمومی قصد جنایی
حسنی ، محمود نجیب ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۵۴۴۱۲۴-۸۸۵۴۹۱۳۱،آدرس ناشر :تهران - خیابان شهید بهشتی - بالاتر از تقاطع سهروردی - خیابان کاووسی فر - کوچه نکیسا - پلاک ۳۲ - طبقه اول نشر میزان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۶۶‬,‭‌ح۵‌ن۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک