کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍وش‌ آب‍ادی‌، ف‍خ‍رال‍س‍ادات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍وش‌ آب‍ادی‌، ف‍خ‍رال‍س‍ادات‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای آثار طاهره صفارزاده و فروغ فرخزاد از دیدگاه فکری و محتوایی
حسینی نوش آبادی ، فخرالسادات ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۲۳ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک